soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  merah  kuning
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Awam Penyelidikan Senarai Penyelidikan

Senarai Penyelidikan

Up

Senarai Penyelidikan

Koperasi Pertanian dalam Industri Agromakanan Malaysia
Penglibatan dan Prestasi Koperasi dalam Sektor Perumahan di Malaysia
Kajian Kemungkinan mewujudkan Setiausaha Koperasi Berlesen
Kajian ke atas impak pinjaman Tabungan Modal Pusingan (TMP) ke atas koperasi
Analisis Kompetensi Anggota Lembaga Koperasi Sekolah dalam 100 buah sekolah-sekolah Grade A
Kajian Keberkesanan Peranan Maktab Koperasi Malaysia (MKM) dalam melaksanakan Program Latihan dan Pendidikan
Kajian Perdagangan Peruncitan Koperasi di Negeri Sarawak
Kajian Kes: Perniagaan Homestay oleh Koperasi
Ar-Rahnu sebagai Sumber Pembiayaan Mikro Kredit: Amalan Penyedia Perkhidmatan
Kajian Tahap Penglibatan Anggota dalam Aktiviti Ekonomi Koperasi di Malaysia.
Amalan Perancangan Strategik Dalam Kalangan Koperasi di Malaysia
Kecenderungan Koperasi dalam Bidang peruncitan: Penilaian Keupayaan dan Dorongan Kejayaan
Cabaran Koperasi Pengguna Dalam Aktiviti Peruncitan di Semenanjung Malaysia
Attributes and Perceived Sucess Factors of Performing Co-operatives in Malaysia
Kajian Keperluan Pembangunan Modal Insan Dalam Gerakan koperasi di Malaysia
Tahap Keusahawanan dalam Gerakan Koperasi di Malaysia
Kajian Profil koperasi di Negeri Sarawak dan Potensi untuk dimajukan dalam Perniagaan
Penerimaan produk bumiputera di Hypermarket
Mobilisasi dana koperasi.
Literasi komputer dalam kalangan Anggota Lembaga dan kakitangan koperasi di Malaysia
 
Undian
Adakah infomasi di dalam Portal IKM memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?