Unit Tadbiran Am (UTA)

 1. Pengangkutan (darat, udara & laut)
 2. Fail pusat (induk) termasuk pengendalian & pengawalan borang-borang kegunaan dalaman jabatan
 3. Surat-menyurat & pos laju/kurier
 4. Keselamatan Perlindungan (fizikal, dokumen & peribadi)
 5. Kaunter Khidmat Pelanggan
 6. Pengurusan perubatan (kakitangan & pesara)
 7. Pengurusan Kuarters
 8. Pengurusan TASKA
 9. Pengurusan aset (kelengkapan/mesin/perabot pejabat/ lokasi penempatan)
 10. EKSA
 11. MyPortfolio
 12. Urusan Tapisan Keselamatan Kakitangan (sistem e-Vetting)
 13. Penyemakan bil-bil utiliti bulanan
 14. Hal ehwal kebajikan kakitangan
 15. Pengurusan ‘Star Rating’
 16. Urus Setia:
 • Mesyuarat Lembaga IKM;
 • Mesyuarat Perancangan Strategik (KPI);
 • Mesyuarat Jawatankuasa Inovasi & Kreativiti;
 • Mesyuarat Bahagian Pentadbiran;
 • Majlis Perhimpunan Bulanan (IKM/Kementerian); dan
 • Majlis-majlis rasmi jabatan.