kuliah

IKM mempunyai sebuah bilik kuliah bersaiz besar iaitu Bilik Kuliah Bunga Raya yang boleh menampung 80 orang dalam satu-satu masa dan tiga (3) buah bilik kuliah bersaiz kecil yang boleh menampung 30 orang iaitu Bilik Kuliah Seroja, Melor dan Melati.

IKM juga mempunyai dua (2) buah makmal komputer bersaiz besar yang boleh memuatkan 50 orang dalam satu-satu masa iaitu Siber Atom dan Siber Nano. Selain itu, terdapat sebuah makmal komputer bersaiz kecil yang boleh memuatkan seramai 24 orang iaitu Siber Xeon. Kesemua bilik ini sesuai untuk kegunaan seminar, bengkel, kursus dan juga mesyuarat yang mana boleh disusun mengikut keperluan/ kesesuaian.

Kadar Sewaan

Maklumat Lanjut

Carta Alir Proses Penyewaan dan Borang Permohonan Sewa Kemudahan

Carta Aliran Proses Penyewaan Kemudahan IKM  

Borang Permohonan Sewa Kemudahan (Untuk Dicetak)

Maklumat lanjut berkaitan sewaan sila berhubung dengan: 

  • Encik Datu Zahiruddin Datu Tambuyong di  03-7964 9098 atau
  • Puan Siti Halijah binti Aris di talian 03-7964 9104

Maklumat Pembayaran

  • Kumpulan Wang Maktab Koperasi Malaysia
  • CIMB No Akaun 8002271722