FAQs - Kemudahan Asrama

Kemudahan asrama IKM boleh disewakan kepada penyewa luar bergantung kepada kekosongan dengan kadar bayaran yang telah ditetapkan. Pemohon boleh mengemukakan surat kepada Pengurus Unit Fasiliti dan Sajian mengenai kadar dan tarikh penyewaan tersebut.