PEROLEHAN PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI SEBAHAGIAN PERPUSTAKAAN KEPADA TEKNO LAB IR 4.0 DI INSTITUT KOPERASI MALAYSIA,103,JALAN TEMPLER,PETALING JAYA,SELANGOR DARUL EHSAN.
IKM/BIL.07/2020
2020-06-15
2020-06-17
2020-06-23