NOTIS KENYATAAN PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA BAGI MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KHAS BIL .2020