BilTajuk
1 Pencapaian Kedai TUKAR Koperasi: Perspektif Pengurusan Perniagaan dan Kepuasan Pelanggan
2 Penglibatan Dan Prestasi Koperasi Dalam Perumahan.
3 Perkembangan Dan Prospek Koperasi Orang Asli.
4 The Implementation Of Internal Control System Among Malaysian Credit Co-Operatives
5 Attributes and Perceived Success Factors of Performing
6 Kajian Kes: Perniagaan Homestay Oleh Koperasi
7 Ar-Rahnu Sebagai Sumber Pembiayaan Mikro Kredit: Amalan Penyedia Perkhidmatan
8 Kecenderungan Koperasi Dalam Bidang Peruncitan: Penilaian Keupayaan Dan Dorongan Kejayaan
9 Cabaran Koperasi Pengguna Dalam Aktiviti Peruncitan Di Semenanjung Malaysia
10 Tahap Keusahawanan Dalam Gerakan Koperasi Di Malaysia
11 Kajian Profil Koperasi Di Negeri Sarawak Dan Potensi Untuk Dimajukan Dalam Perniagaan
12 Mobilisasi Dana Koperasi
13 Literasi Komputer Dalam Kalangan Anggota Lembaga Dan Kakitangan Koperasi Di Malaysia
14 Penerimaan Produk Bumiputera di Hypermarket
15 Kajian Persepsi Keberkesanan Program Latihan Maktab Kerjasama Malaysia
16 A Study Of The Internal Audit Committee In The Co-operative Movement In Malaysia
17 Kajian Penglibatan Wanita Dalam Gerakan Koperasi Semenanjung Malaysia
18 Kedudukan Tenaga Kerja dan Kepuasan Kerja Dikalangan K/Tangan Koperasi Di Malaysia
19 Laporan Kajian Ciri-Ciri Keusahawanan dan Amalan Pengurusan
20 Kajian Penyusunan/Pemulihan Aktiviti Koperasi Serbaguna daerah Sering Utara dan Koperasi Tanjung Mas
21 Study on Youth Integration in Co-operative Development in Malaysia
22 The Study On Consumer Co-operative Movement in Malaysia
23 Koperasi Di kalangan Kariah Masjid
24 Gerakan Koperasi Sekolah-Satu Penilaian
25 A Report On The Study of Benefits Acquired As members Of Co-operative
26 Koperasi Pertanian Dalam Industri Agromakanan Malaysia
27 Analisis Kompetensi Anggota-anggota Koperasi Sekolah Dalam 100 Buah Sekolah-sekolah Gred A
28 Kajian Tahap Penglibatan Anggota Dalam Aktiviti Ekonomi Koperasi Di Malaysia
29 Kajian Perdagangan Peruncitan Koperasi Di Negeri Sarawak
30 Kajian Kemungkinan Mewujudkan Setiausaha Koperasi Berlesen
31 Kajian Ke Atas Impak Pusingan Tabungan Modal Pusingan(TMP) Ke Atas Koperasi
32 Kajian Analisis Keperluan Latihan (TNA) Bagi Koperasi Kredit Di Malaysia
33 Hubungkait Antara Tanggapan Terhadap Reputasi Kedai Runcit Koperasi Dengan Langganan Anggota Di Negeri Sabah
34 Keberkesanan Pelaksanaan Pengurusan Risiko Di Koperasi Tier 1 Dan Tier 2 Di Malaysia
35 Kajian Keberkesanan Tmp-Jpk Terhadap Koperasi Kredit
36 Kajian Kompetensi Graduan Dpk MKM
37 Prospek Dan Potensi Penglibatan Koperasi Dalam Perniagaan Perhotelan Di Malaysia
38 Kajian Sumber dan Penggunaan Dana Koperasi
39 Penglibatan Koperasi dalam Perniagaan Stesen Minyak Luar Bandar
40 Pematuhan Garis Panduan SKM: Pengurusan dan Aktiviti Perniagaan Koperasi